Terms and conditions of use of data

The terms and conditions of use of data from Energi Data Service are available in English and Danish.
Updated April 2024.

Terms and conditions of use of data from Energi Data Service

Open data

Data published on Energi Data Service is subject to the conditions of Creative Commons CC-BY 4.0.
Users may copy, change and distribute data freely, even for commercial purposes.

Conditions

Users must give appropriate credit and indicate if data has been changed. This must not be done in a way which suggests that Energinet endorses the use of data.
When distributing or publishing the data, the following may be stated:
Source: Energinet (www.energidataservice.dk).
Read more about the conditions on CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International | Creative Commons.

Responsibilities

The data is provided 'as is' and Energinet shall not be liable for content, origin, errors or omissions in the data and shall not be liable for any loss or damage caused by its use. Energinet provides no guarantee for the continued availability of the data.


Vilkår og betingelser for brug af data fra Energi Data Service

Åbne data

Data udstillet på Energi Data Service er underlagt vilkårene fra Creative Commons CC-BY 4.0.
Brugere må kopiere, ændre og distribuere data frit, også til kommercielle formål.

Vilkår

Brugere skal give passende kreditering, samt angive, om der er foretaget ændringer af data. Dette må ikke gøres på en måde, der antyder, at Energinet godkender anvendelsen af data.
Ved distribution og publicering af data, kan Energinet krediteres på følgende måde:
Kilde: Energinet (www.energidataservice.dk).
Læs mere om vilkårene på CC BY 4.0 Dokumentation | Kreditering 4.0 International | Creative Commons.

Ansvar

Data leveres ‘som den er’, og Energinet er ikke ansvarlig for indhold, oprindelse, fejl eller mangler i data, og er ikke ansvarlig for tab eller skade, der skyldes brugen af den. Energinet giver ingen garantier for den fortsatte tilgængelighed af data.