Hvad kendetegner udviklingen i elforbruget i danske kommuner? / What characterizes the development of electricity consumption in Danish municipalities?

  • May 6, 2019, 10:52 (UTC)

Hvad kendetegner udviklingen i elforbruget i danske kommuner?

Energi Data Service udgiver nu løbende et datasæt med forbrug i danske kommuner, hvor elforbruget er opdelt i Dansk Energi's (DE) 35 industrikoder. Med datasættet får danske kommuner og andre interesserede bedre mulighed for, at forstå udviklingen i elforbruget i netop deres kommune ved, at opdele forbruget i industrier. Datasættet har fået navnet ”Consumption per Municipality and DE35 industry codes Data” og udgives sammen med datasættet ”Industry codes, DE35”, der giver en uddybende beskrivelse af selve industrikoderne.

God fornøjelse!

Bedste hilsner, EDS-teamet


What characterizes the development of electricity consumption in Danish municipalities?

Energi Data Service now publishes a dataset of consumption in Danish municipalities, where the electricity consumption is divided into Danish Energy's (DE) 35 industrial codes. With the dataset, Danish municipalities and other interested parties have a better opportunity to understand the development of electricity consumption in their municipality by dividing consumption into industries. The dataset has been given the name "Consumption by Municipality and DE35 industry codes Data" and is published together with the dataset "Industry codes, DE35", which gives a more detailed description of the actual industry codes.

Enjoy!

Best regards, The EDS-team