Simple vejledninger til Energi Data Service / Simple guides for Energi Data Service

  • October 31, 2018, 06:45 (UTC)

Du kan nu finde simple vejledninger i at bruge Energi Data Service. Find dem under ”Vejledninger” i toppen af siden. Vejledningerne omhandler de mere simple funktioner Energi Data Service tilbyder, såsom at finde, filtrere og downloade datasæt.

På siden finder du også et link til et samlet datakatalog, der fortæller lidt om, hvad de enkelte datasæt indeholder, herunder metadata. Kataloget vil jævnligt blive opdateret i takt med, at der kommer nye datasæt og ved eventuelle opdateringer i metadata for et eller flere datasæt.

Der arbejdes også på at udarbejde vejledninger til anvendelse af API. Når dette ligger klar, så vil det blive annonceret som en nyhed på Energi Data Service.

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller ønsker til vejledningerne, så er du velkommen til at skrive til os på energidata@energinet.dk.

Ved at oprette dig som bruger på Energi Data Service, kan du abonnere på nyheder og modtage en mail, hver gang der sker noget nyt på siden.


You can now find simple instructions on how to use Energi Data Service. Find them under "Guides" at the top of the page. The guides explain some of the simple functions, such as find, filter and download datasets on Energi Data Service.

You can also find a link to a complete data catalogue that describes the individual dataset. The catalogue will be regularly updated with new datasets.

We are also working on guides for use of the API. When it’s available it will be announced on Energi Data Service.

If you have any comments, questions or requests for the guides, feel free to write to us at energidata@energinet.dk.

By creating a user account on the Energi Data Service, you can subscribe to news and receive an email every time there is news on the site.