Nyt datasæt for gas tilføjet / New dataset on gas published

  • September 13, 2018, 07:59 (UTC)

Datasættet viser mængderne af biogas, der tilføres gasnettet og mængderne af den gas, der forbruges i Danmark hver dag.

Du kan abonnere på nyheder fra energidataservice.dk ved at registrere dig som bruger.

Har du spørgsmål, så send os en mail på energidata@energinet.dk.

Du kan også stille et dataspecifikt spørgsmål i de fora, der er tilknyttet hvert datasæt.


The dataset shows the amount of biogas being added to the transmission system and the amount of gas being consumed on a daily basis in Denmark.

You can subscribe to news from Energidataservice.dk by registering as a user.

If you have any questions, send us an email at energidata@energinet.dk.

You can also ask a data-specific question in the forums associated with each dataset.