Energinet offentliggør kildekode bag datadelingstjeneste / Energinet is publishing the source code behind data sharing service

  • July 3, 2018, 11:30 (UTC)

I sammenhæng med Energinets arbejde med open data gennem Energi Data Service platformen, gør vi nu kildekoden til datadelingstjenesten offentlig tilgængelig.

Siden Energinet i juni 2017 lancerede Energi Data Service, har der været fokus på open data. I tråd med ideologien omkring Open Data, lanceres datadelingstjenestens kildekode som open source, under AGPLv3 licensen.

Energi Data Services kildekode gøres tilgængeligt via versionsstyrings protokollen Git, og hostes hos GitLab.

Kildekoden kan findes på følgende adresse: https://gitlab.com/energinet

Du kan abonnere på nyheder fra energidataservice.dk ved at registrere dig som bruger.

Har du spørgsmål, så send os en mail på energidata@energinet.dk.

Du kan også stille et dataspecifikt spørgsmål i de fora, der er tilknyttet hvert datasæt.

English

In conjunction with Energinet's open data work through the Energi Data Service platform, we now make the source code for the data sharing service publicly available.

Since Energinet in June 2017 launched Energy Data Service, there has been a focus on open data. In line with the ideology of Open Data, the data sharing service's source code is launched as open source under the AGPLv3 license.

Energi Data Services source code is made available through the version management protocol Git, and hosted by GitLab.

The source code can be found at the following address: https://gitlab.com/energinet.

You can subscribe to news from Energidataservice.dk by registering as a user.

If you have any questions, send us an email at energidata@energinet.dk.

You can also ask a data-specific question in the forums associated with each dataset.