Nyt datasæt med DSO og TSO priser/ New dataset with DSO and TSO prices (Datahub Prices)

  • September 28, 2018, 11:36 (UTC)

For første gang nogensinde kan kunder, myndigheder m.v. få en samlet adgang til DSO og TSO tariffer, samt udviklingen i priser. Hidtil har kun aktører i DataHub haft direkte adgang til disse data.

Du kan abonnere på nyheder fra energidataservice.dk ved at registrere dig som bruger.

Har du spørgsmål, så send os en mail på energidata@energinet.dk.

Du kan også stille et dataspecifikt spørgsmål i de fora, der er tilknyttet hvert datasæt.


For the first time ever, customers, authorities etc. get a comlete access to DSO and TSO tariffs, as well as the development in prices. Until now only DataHub players had direct access to these data.

You can subscribe to news from Energidataservice.dk by registering as a user.

If you have any questions, send us an email at energidata@energinet.dk.

You can also ask a data-specific question in the forums associated with each dataset.