Dansk tid inkluderes i datasæt / DK-time included in datasets

  • January 8, 2018, 14:59 (UTC)

Energi Data Service opererer med UTC tid på alle datasæt. Arbejdet foregår i etapper, og de næste tre datasæt ændres tirsdag d. 9. januar. Dansk tid vil være inkluderet som HourDK og den tidligere Hour ændres til HourUTC. Ændringen kræver at data-sættet genudgives med et nyt ID, og eventuelle API kald skal således rettes. Berørte datasæt er listet nederst.

English

Energy Data Service operates with UTC time on all data sets. The work takes place in stages, and the next three data sets changes Tuesday, 9 January. Danish time will be included as HourDK and the previous Hour will be changed to HourUTC. The change requires the data sets to be reissued with a new ID, and any API call should be corrected.

The affected data sets are:

  • Realtime Market
  • Nordpool Market
  • Fixed Residual Consumption