Starts
October 12, 2017, 00:00 (UTC)
Venue
Erritsø
Ends
October 12, 2017, 00:00 (UTC)

D. 12. oktober vil datasættene Reserves DK1 og - DK2 blive erstattet med fem nye datasæt:

  • FCR, Frequency Containment Reserves, DK1
  • mFRR, Frequency Restoration Reserves manual, DK1
  • aFRR, automatic Frequency Restoration Reserves, DK1
  • FCR, Frequency Containment Reserves, DK2
  • mFRR, Frequency Restoration Reserves manual, DK2

De nye datasæt har ud over tidsstempler i UTC også et tidsstempel opgjort i dansk tid inklusiv sommer- vintertid.

De 5 nye plus de to gamle dataset har nu i en kort periode været til stede på EDS parallelt, men fra d. 12. oktober, 2017, vil Reserves DK1 og - DK2 blive fjernet permanent.

Vi håber at de nye mere detaljerede datasæt vil blive taget godt i mod af brugerne af de to gamle datasæt.

English

12 October the datasets Reserves DK1 and - DK2 will be replaced by five new datasets:

  • FCR, Frequency containment reserve, DK1
  • mFRR, Frequency restoration reserves manual, DK1
  • aFRR, automatic Frequency restoration reserves in DK1
  • FCR, Frequency containment reserve, DK2
  • mFRR, Frequency restoration reserves manual, DK2

The new datasets have in addition to the time stamps in UTC also timestamps in Danish time, including summer or winter daylight savings time.

The 5 new plus the two old datasets will all, for a short period of time, be present in EDS, but from 12 October, 2017 , Reserves DK1 and -DK2, will be permanently removed.

We hope that the new more detailed set of data will be well received by the users of the two old data sets.