Grafer på EDS' forside opdateres nu på timebasis / Graphs on the homepage of EDS are now updated on an hourly basis

 • Oktober 26, 2017, 11:52 (UTC)

Graferne på EDS' forside opdateres nu hver time. Indtil nu har det kun været grafen med CO2 emission der har været opdateret hver time, men nu er også elektricitetsproduktion og fordeling af forbrug også timebaseret mod tidligere kun opdateret ugentligt.

Vi håber at den hyppigere opdateringsfrekvens vil gøre at I som brugere får større glæde af ...

Læsetilstand

Nyt datasæt i EDS: Electricity Balance Non-Validated / New dataset in EDS: Electricity Balance Non-Validated

 • Oktober 26, 2017, 11:45 (UTC)

Datasættet Electricity Balance Non-Validated blev per 25. oktober 2017 tilgængeligt i EDS. Data repræsenterer den samlede balance mellem forbrug, produktion, import og eksport af elektricitet i et givet prisområde.Opløsningen er timer.

Produktionen er opdelt i hovedproduktionstyper.

Bemærk:Data er baseret på online effektmålinger for SCADA, og er derfor ikke ...

Læsetilstand

EDS får en mindre fejlrettelse i dag kl. 14:00 / EDS will recieve a minor update today at 2 PM

 • Oktober 6, 2017, 11:43 (UTC)

I dag kl. 14:00 lægges en mindre fejlrettelse på EDS - EDS version nummer 1.4.7 - som retter op på nogle irritationspunkter omkring filtre og datofelter i den version som blev tilgængelig for to dage siden.

Der forventes ikke nedetid, men brugerne kan måske opleve at siden i browseren genindlæses.

English

Today at 2 PM a minor correction to EDS will by deployed ...

Læsetilstand

Version 1.4.4 af Energi Data Service er nu i drift / Version 1.4.4 of Energy Data Service is deployed

 • Oktober 4, 2017, 09:38 (UTC)

I morges blev version 1.4.4 af Energi Data Service sat i drift.

Hovednyhederne i denne version er:

 • Forbedringer af filterfunktionen i forbindelse med preview af data - så snart et filter er oprettet vil data afspejle dette (ingen brug for at trykke "Anvend" - faktisk er knappen fjernet)
 • Nogle datasæt vil nu vise dansk tid som supplement til ...

Læsetilstand

Systemtest er afsluttet / System test is completed

 • September 12, 2017, 08:38 (UTC)

I dag, tirsdag d. 12. september har Energinet, som tidligere annonceret, gennemført en række systemtests af Energi Data Service (EDS). Testene gik godt og har givet os værdifuldt input. Testene forårsagede 2 gange ca. 1 - 2 minutters afbrud i tidsrummet mellem 08:30 og 09:00.

English

Today, Tuesday, September 12, Energinet, as previously announced, has conducted a ...

Læsetilstand

Version 1.4.2 af Energi Data Service er nu i drift / Version 1.4.2 of Energy Data Service is deployed

 • August 18, 2017, 13:12 (UTC)

For English, see below

I morges blev version 1.4.2 af Energi Data Service sat i drift.

Nyt i denne version er: • Diverse dansk/engelsk sprogforbedringer • Ændringer af format for timestamp i preview og download af data • Forbedringer af filter funktionalitet • Ændret rækkefølge for metadata attributter • Diverse små forbedringer og bugfix ...

Læsetilstand

Energi Data Service nedetid / EDS downtime

 • August 16, 2017, 09:34 (UTC)

For English, see below

Onsdag formiddag, 2017-08-16, var Energi Data Service desværre utilgængelig i ca. 1 time mellem 8:30 og 9:30. Fejlen skyldes en ”for stram” firewallregel som lukkede for forbindelsen mellem applikationen og databasen. Vi beklager udfaldet.

English

Wednesday morning, 2017-08-16, Energy Data Service was unavailable for approx. 1 hour ...

Læsetilstand

Nyeste version af Energi Data Service er nu i drift / Newest version of Energy Data Service is now in operations

 • Juni 29, 2017, 06:15 (UTC)

For English, see below

Tidligt i morges blev efter planen en ny version af Energi Data Service sat i drift. Denne version indeholder kun mindre rettelser i forhold til forrige version.

English

Early this morning Energy Data Service was updated as planned to newest version. This version contains only minor fixes.

Læsetilstand

Support på Energi Data Service skruet ned i ugerne 30 og 31 / Support on the Energy Data Service turned slightly down in weeks 30 and 31

 • Juni 28, 2017, 09:21 (UTC)

For English, see below

I ugerne 30 og 31 skal man påregne lidt længere svartider fra Energinet, både ved henvendelser til energidata@energinet.dk og i Energi Data Service diskussionsforum.

Vi ønsker vores brugere en rigtig god ferie, og ser frem til et spændende efterår for Energi Data Service.

ENGLISH:

In weeks ...

Læsetilstand

Minister indvier/launches Energi Data Service

 • Juni 17, 2017, 10:00 (UTC)

For English, see below

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt åbner Energinets nye portal for energidata: Energi Data Service. Portalen gør det nemmere for iværksættere, forskere og virksomheder at bruge data fra Energinet til nye tjenester og forretningsmodeller til glæde for samfundet og den grønne omstilling.

Energinet ligger ...

Læsetilstand