Loading...

Industry codes, DE35 Data

Total antal rækker: 38


999 Anonymiseret og/eller ukendt Anonymized and / or unknown 999 Anonymiseret og/eller ukendt anonymized and / or unknown
462 Øvrig transport Other transport 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
461 Elektriske baner Electric paths 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
450 Gade- og vejbelysning Street and road lighting 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
447 Offentlig administration Public administration 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
446 Postvæsen og telekommunikation Postal and telecommunications 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
445 Sociale institutioner samt foreninger Social institutions and associations 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
444 Sundheds- og veterinærvæsen Health and veterinary services 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
443 Undervisning og forskning Teaching and research 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
442 Kloak- og renovationsvæsen samt rensningsanlæg Sewage and refuse collection and treatment plant 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
441 El-, gas-, varme- og vandforsyning Electricity, gas, heating and water supply 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
433 Kulturelle aktiviteter og husholdningsservice Cultural activities and household services 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
432 Bank- og forsikringsvirks. samt forretningsservice Banking and insurance activities. and business services 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
431 Restaurations- og hotelvirksomhed Restaurants and hotels 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
422 Engroshandel og køle/frysehuse Wholesale and cold stores 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
421 Detailhandel Retail 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
410 Bygge- og anlægsvirksomhed Construction and civil engineering 400 Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
390 Møbelindu., legetøjsfab., guld og sølv m.v. Furniture window, Toys, Gold and silver etc. 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
382 Jern- og metalindustri i øvrigt Iron and metal industry in general 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
381 Støberier Foundries 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
370 Jern- og metalværker Iron and metal works 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
360 Sten-, ler- og glasindustri Stone, clay and glass industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
350 Kemisk industri Chemical industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
340 Papir- og grafisk industri Paper and graphic industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
330 Træindustri Wood industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
320 Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Textile, clothing and leather industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
310 Nærings- og nydelsesmiddelindustri Food and beverage industry 300 Fremstillingsvirksomhed (industri) Manufacturing (industry)
220 Gartneri Gardening 200 Landbrug og gartneri Agriculture and gardening
215 Vandingsanlæg (i landbrug) Irrigation system (in agriculture) 200 Landbrug og gartneri Agriculture and gardening
212 Landbrug med elvarme Agriculture with electric heating 200 Landbrug og gartneri Agriculture and gardening
211 Landbrug uden elvarme Agriculture without electric heating 200 Landbrug og gartneri Agriculture and gardening
130 Fritidshuse Leisure homes 100 Boliger Residentail
123 Parcel-, række- m.v. huse med varmepumpe Single Family Homes and similar, with heat pump 100 Boliger Residentail
122 Parcel-, række- m.v. huse med elvarme Single Family Homes and similar, with electric heating 100 Boliger Residentail
121 Parcel-, række- m.v. huse uden elvarme Single Family Homes and similar, without electric heating 100 Boliger Residentail
119 Lejligheder m.v. fællesforbrug Apartments and similar, common usage 100 Boliger Residentail
112 Lejligheder m.v. med elvarme Apartments, and similar, with electric heating 100 Boliger Residentail
111 Lejligheder m.v. uden elvarme Apartments ans similar, without electric heating 100 Boliger Residentail

Data Dictionary

Column Type Label Beskrivelse
ConsumerType_DE35 text
DE35_DA text
DE35_UK text
ConsumerType_DE4 text
DE4_DA text
DE4_UK text

Consumer type, DE35

Navn Consumer type, DE35
Beskrivelse

-

Kommentar

-

Eksempel 432
Enhed Coded
Felt ConsumerType_DE35
Property Constraint
Type string
Størrelse 3,0
Format Regex
Validation Rules

DE35, DA

Navn DE35, DA
Beskrivelse

Branchekode efter DE35 (Dansk Energis 35 kategorier)

Kommentar
Eksempel Restaurations- og hotelvirksomhed
Enhed Coded
Felt DE35_DA
Property Constraint
Type string
Størrelse 100,0
Format Regex
Validation Rules

DE35, UK

Navn DE35, UK
Beskrivelse

The DE35 Industrial code

Kommentar
Eksempel Restaurants and hotels
Enhed Coded
Felt DE35_UK
Property Constraint
Type string
Størrelse 100,0
Format Regex
Validation Rules

Consumer type, DE4

Navn Consumer type, DE4
Beskrivelse

-

Kommentar
Eksempel 400
Enhed Coded
Felt ConsumerType_DE4
Property Constraint
Type string
Størrelse 3,0
Format Regex
Validation Rules

DE4, DA

Navn DE4, DA
Beskrivelse

Hovedbranchekoden, baseret p\u00e5 det f\u00f8rste ciffer i DE356 branchekoderne

Kommentar
Eksempel Handel, service, offentlige foretagender m.v. samt andre forbrugere
Enhed Coded
Felt DE4_DA
Property Constraint
Type string
Størrelse 100,0
Format Regex
Validation Rules

DE4, UK

Navn DE4, UK
Beskrivelse

Main industry codes, the first digit of the DE35 code

Kommentar
Eksempel Trade, service, public enterprises etc. and other consumers
Enhed Coded
Felt DE4_UK
Property Constraint
Type string
Størrelse 100,0
Format Regex
Validation Rules