NY DATAHUB MARKEDSRAPPORT / NEW DATAHUB MARKET REPORT

  • October 30, 2018, 12:38 (UTC)

Energinet udgiver to gange årligt sin DataHub Markedsrapport med nøgletal og statistikker baseret på data fra DataHub. Rapporten er historisk blevet udgivet på Energinet.dk sammen med et excel-ark med tilhørende baggrundsdata. Vi har allerede nu udgivet nogle af disse data på Energi Data Service. Det drejer sig om datasættene ’Consumption per Grid Area’ og ’Consumption per Municipality’. Vi arbejder på også at få de resterende data fra baggrundsdata udgivet som datasæt på Energi Data Service. DataHub Markedsrapporten og tilhørende excel-ark med alle baggrundsdata findes her: https://energinet.dk/El/Data-om-energisystemet/


Twice a year, Energinet publishes the DataHub Market Report (available in Danish only) with key figures and statistics based on data from DataHub. The report has historically been published on Energinet.dk together with an excel sheet with the background data. We have released some of these data in the datasets ‘Consumption per Grid Area’ and ’Consumption per Municipality’ on Energi Data Service already. We are working on publishing the remaining data from the background data released as datasets at Energi Data Service. The DataHub Market Report and excel sheet with background data can be found here (available in danish only): https://energinet.dk/El/Data-om-energisystemet/