Energi Data Service åbner op for flere data på hjemmesiden / Energi Data Service opens for more data on the website

  • December 20, 2018, 12:20 (UTC)

Endelig kan Energi Data Service introducere data for transport af naturgas igennem transmissionssystemet af Energinet TSO Gas, som inkluderer entry/exit punkterne: Ellund, Nybro, Exit Zone, Gaslager, RES (Biometan) og Dragør. Disse data er nu offentligt tilgængelige for download via Energi Data Service. Datakilder er de to operationelle systemer af Energinet TSO Gas og Gas Storage Denmark, som hver 3. minut leverer de fysiske mængder af naturgas, som passerer igennem de nævnte punkter. Transporten af naturgas kan også følges på forsiden af Energinet og Gas Storage Denmarks hjemmesider, hvor gastransporten er visualiseret online på det danske kort.

Adgang til data: se tabellen ”Gas System Right Now” under ”TSO Gas”.


Finally, Energy Data Service can introduce data for the transport of natural gas throughout the transmission system of Energinet TSO Gas, which includes the entry/exit points: Ellund, Nybro, Exit Zone, Gas Storage, RES (Biomethane) and Dragør. The data sources are the two operational systems of Energinet TSO Gas and Gas Storage Denmark, which supply gas flow data to Energy Data Service online every 3 minutes. These data is now publicly available for download in Energy Data Service, free of charge. The transport of natural gas can also be followed on the front pages of Energinet and Gas Storage Denmark’s websites, where the gas flow is visualized online on the map of the Danish transmission system.

Access to the data: see the table ”Gas System Right Now” under ”TSO Gas”.