Version 1.4.4 af Energi Data Service er nu i drift / Version 1.4.4 of Energy Data Service is deployed

  • October 4, 2017, 09:38 (UTC)

I morges blev version 1.4.4 af Energi Data Service sat i drift.

Hovednyhederne i denne version er:

  • Forbedringer af filterfunktionen i forbindelse med preview af data - så snart et filter er oprettet vil data afspejle dette (ingen brug for at trykke "Anvend" - faktisk er knappen fjernet)
  • Nogle datasæt vil nu vise dansk tid som supplement til UTC

Bemærk at de nye datasæt med reserver, som har både UTC og Dansk tid har haft nogle opstartsproblemer og nye data i de datasæt er først helt på plads fra kl. 12:00 i dag. Historiske data fra før 1/10 2017 er endnu ikke tilgængelige, men kommer i løbet af næste uge (uge 41).

English

This morning Energy Data Service was updated to version 1.4.4.

The main new features in this version are:

  • improvements of the filter function in connection with preview of data - as soon as the filter is created the data reflects that constraint (no need to press "Apply" - actually the button is gone)
  • Some data sets will now show local Danish time in addition to UTC

Please note that the new datasets with reserves, which have both UTC and Danish time, have had some initial problems and new data in the datasets isn't available before noon today. Historic data from before October 2017 are not yet available but will be during next week (week 41).