Forudsætningerne for CO2 beregninger er blevet opdateret / The assumptions for CO2 calculations have been updated

  • April 6, 2018, 12:52 (UTC)

På baggrund af seneste indberetningerne af emissioner fra værkerne, er forudsætningerne for beregning af CO2 emissionen blevet opdateret med tilbagevirkende kraft fra 2018-01-01. Dette har medført en generel reduktion i beregnede CO2 emissioner på ca. 25 %. Det har ikke medført en ændring af hvornår CO2 udledningen er relativt høj eller relativt lav dvs. mønsteret henover tid er det samme.

Dette har ikke betydning for de årlige officielle opgørelser over CO2 udledninger fra elproduktion.

English

Based on recent reports of emissions from the power plants, the assumptions for calculating CO2 emissions have been retroactively updated starting from 2018-01-01. This has resulted in a general reduction in calculated CO2 emissions of approx. 25%,. It has not resulted in a change when CO2 emissions are relatively high or relatively low i.e. the pattern over time is the same.

Please note: This does not affect the annual official statements of CO2 emissions from power generation.