Gas Storage Denmark udgiver data i Energi Data Service / Gas Storage Denmark publishes data in Energy Data Service

  • April 5, 2018, 11:06 (UTC)

Energinet har offentliggjort et nyt datasæt om gaslager kapaciteter til koncernens åbne energidata portal: Energi Data Service.

Gas Storage Denmark, som er en del af Energinet koncernen, har offentliggjort datasættet ”Storage available capacity”.

”Der har længe været et stort ønske om at sætte vores data fri for den brede offentlighed og fagpersoner på en nem og overskuelig måde. Vores centrale flow og inventory data har været offentligt tilgængelige i mange år, men mindsettet bag og skalerbarheden i Energi Data Service portalen er meget appellerende for os som en datadrevet virksomhed, så vi planlægger løbende at ville frigive stadigt flere driftsdatasæt fra vores interne systemer. Portalen giver en sikker og effektiv adgang til data, som ikke kompromitterer de bagvedliggende systemer. Energi Data Service indeholder mange forskellige energidata fra en masse forskellige systemer, og vil kunne følge udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på tværs af energisystemerne.” forklarer Adam Elbæk, direktør i Gas Storage Denmark.

Data til Energi Data Service kommer fra det operationelle lagerstyringssystem GSMS. Alle historiske data fra GSMS er overført allerede, og fremover opdateres datasæt med nye data fra GSMS.

Gas Storage Denmark anvender også data fra Energi Data Service på gaslagerets nye hjemmeside, www.gasstorage.dk, i form af information om lagerkapaciteter i graf- og tabelform.

På nuværende tidspunkt giver Gas Storage Denmark’s første datasæt, i Energi data Service, overblik over nedenstående data. Fremover vil Gas Storage Denmark udvide samlingen af data i takt med udviklingen af vores nye hjemmeside www.gasstorage.dk.

  • Mængde kapaciteter
  • Injection kapaciteter
  • Udtræks kapaciteter

English

Energinet has published a new set of data about available gas storage capacity on the group's open data portal: Energy Data Service (EDS)

Gas Storage Denmark (GSD), a part of the Energinet Group, has published the data set "Storage available capacity."

"We have wanted to make our data easily accessible in manageable formats to the general public and professionals for some time now. Our central flow and inventory data have been available to the public for years, but the mindset behind and scalability of the EDS portal appeals greatly to our data driven business model. Actually, we plan to release further operational datasets from our internal systems on a regular basis. The EDS portal provides reliable and efficient access to data without compromising the underlying systems. EDS offers a wide range of energy data from many different systems, meaning that the portal is suitable for development of future business models across energy systems," explains Adam Elbæk, CEO of Gas Storage Denmark.

Gas Storage’s data originate from the operational warehouse management system GSMS (Gas Storage Management System). All historical GSMS data about the available storage capacities have been already published on EDS, and going forward, all newest GSMS data will be published on a daily basis as well.

GSD also uses EDS data on the gas storage facility's new website, www.gasstorage.dk, presenting information on storage capacity in graphs and tables.

Presently, GSD’s first dataset in EDS provides an outline of the below data points. In the future, GSD will feed in even more data into EDS as we develop and expand our new website www.gasstorage.dk.

  • Capacity, quantity
  • Capacity, injection
  • Capacity, extraction