Status efter planlagt vedligehold / Status from planned maintenance

  • February 2, 2018, 08:00 (UTC)

I går aftes og natten til i dag (1. feb. kl 17:00 til 2. feb. kl. 08:00) undergik Energi Data Service en større, planlagt, opdatering af data for at rette op på problemer i forbindelse med skift til og fra sommertid.

Samtlige datasæt, undtaget Fixed Residual Consumption, er nu rettet op. Fixed Residual Consumption bliver rettet op i nærmeste fremtid, endelig dato annonceres senere.

Bemærk: frem til kl. 08:00 var hele år 2017 er lagt ind, mens øvrige historiske data kommer ind i løbet af i dag (fredag 2. feb.).

English

Yesterday evening and night (1 Feb. from 5:00 PM to 2 Feb at 8:00 AM), Energi Data Service underwent a major, planned update of data to correct problems with the shift to and from daylight saving time.

All datasets, except for Fixed Residual Consumption, have now been corrected. Fixed Residual Consumption will be addressed in the near future, final date will be announced later.

Please note: At. 8:00 AM today data for all of the year 2017 has been entered, while other historical data is coming in during today (Friday 2 Feb.).