Nyt datasæt for gas (Calorific Values) tilføjet / New dataset on gas (Calorific Values) published

  • September 28, 2018, 06:18 (UTC)

Datasættet viser energimængderne i den leverede gas forskellige steder i landet som følge af de aktuelle driftsforhold.

Du kan abonnere på nyheder fra energidataservice.dk ved at registrere dig som bruger.

Har du spørgsmål, så send os en mail på energidata@energinet.dk.

Du kan også stille et dataspecifikt spørgsmål i de fora, der er tilknyttet hvert datasæt.


The dataset shows average calorific values and densitites. They are used to calculate the amount of energy delivered by our gas system.

You can subscribe to news from Energidataservice.dk by registering as a user.

If you have any questions, send us an email at energidata@energinet.dk.

You can also ask a data-specific question in the forums associated with each dataset.