Dansk og Euro valuta i datasæt / Danish and Euro currency in dataset

  • February 9, 2018, 14:01 (UTC)

Følgende dataset har fået euro valuta (EUR) tilføjet / The following datasets have had the euro currency (EUR) added:

  • mFRR, Frequency Restoration Reserves manual, DK1
  • mFRR, Frequency Restoration Reserves manual, DK2
  • FCR, Frequency Containment Reserves, DK1
  • FCR, Frequency Containment Reserves, DK2

Danske kroner (DKK ) er blevet lagt til datasættet / DKK has been added to the dataset:

  • aFRR, automatic Frequency Restoration Reserves, DK1